Перейти до змісту

Про НІГД

Призначення

Національна інфраструктура геопросторових даних (далі - НІГД) формується як взаємопов’язана сукупність організаційної структури, технічних і програмних засобів, базових та тематичних наборів геопросторових даних, метаданих, сервісів, технічних регламентів, стандартів, технічних специфікацій, необхідних для виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, оприлюднення, використання геопросторових даних та метаданих, іншої діяльності з такими даними.

Національна інфраструктура геопросторових даних включає мережу геопорталів, причому характерною особливістю такої мережі є інформаційна взаємодія на основі спеціальних геоінформаційних сервісів, які підтримують федерацію систем баз геопросторових даних, що можуть бути географічно децентралізовані, але об’єднані в єдину мережу.

Компоненти

Національний геопортал

Національний геопортал є офіційним геопорталом національної інфраструктури геопросторових даних, що забезпечує оприлюднення та доступ до геопросторових даних та метаданих.

На національному геопорталі забезпечується доступ користувачів до наборів базових геопросторових даних в масштабах 1:10 000 та 1:50 000 і тематичних геопросторових даних про геопросторові об’єкти загальнодержавного значення та метадані про геопросторові дані і сервіси у складі НІГД.

Мережа геопорталів

Національна інфраструктура геопросторових даних включає мережу геопорталів, причому характерною особливістю такої мережі є інформаційна взаємодія на основі спеціальних геоінформаційних сервісів, які підтримують федерацію систем баз геопросторових даних, що можуть бути географічно децентралізовані, але об’єднані в єдину мережу.

Для держателів це означає що відсутня вимога переходити всім на одну програмну платформу підтримки їх існуючої інфраструктури геопросторових даних, наприклад ArcGIS, QGIS та інших. Можна продовжувати розвивати власні геопортали, там де вони є, або скористатися іншими незалежно від вибраної програмної платформи.

Детальніше про мережу геопорталів описано у відповідній статті.

Метадані

Метадані дозволяють отримати довідкову інформацію про набір даних чи сервіс.

Детальніше інформація про метадані та їх заповнення на геопорталі описана у відповідному розділі документації.

Сервіси

На Національному геопорталі відповідно до Порядку функціонування НІГД забезпечується загальний публічний доступ до геопросторових даних та метаданих усім користувачам без необхідності реєстрації та авторизації з використанням таких засобів геопорталу:

 • сервіс пошуку, що забезпечує виявлення геопросторових даних, геоінформаційних сервісів та метаданих на основі використання пошукової веб-сторінки геопорталу та інтерфейсу прикладного програмування геоінформаційного сервісу каталогу метаданих CSW;
 • сервіс перегляду метаданих на основі використання веб-сторінки геопорталу для перегляду метаданих та інтерфейсу прикладного програмування геоінформаційного сервісу каталогу метаданих CSW;
 • сервіси відображення, перегляду та використання геопросторових даних у вигляді електронних карт на основі веб-сторінки геопорталу для відображення інтерактивних електронних карт та інтерфейсу прикладного програмування картографічного веб-сервісу WMS та/або геоінформаційного сервісу картографічних тайлів WMTS.

Доступ до геопросторових даних у форматах завантаження векторних даних на геопорталах, що взаємодіють в Інтернеті, надається користувачам, що зареєструвалися в електронному кабінеті геопорталу для одноразового або систематичного отримання певних наборів геопросторових даних, у тому числі оновлених, у форматах завантаження даних з викорис-танням таких засобів:

 • веб-сервісу геопросторових об’єктів WFS для отримання векторних моделей геопросторових об’єктів із сервера бази геопросторових даних в уніфікованих форматах(GML, GeoJSON тощо);
 • веб-сервісу географічних назв WGS для отримання векторних моделей даних з базданих та реєстрів географічних назв, вулиць та адрес;
 • веб-сервісу покриття WCS для отримання цифрових сіткових моделей рельєфу, растрових моделей даних дистанційного зондування Землі, забруднення атмосферногоповітря та інших географічних полів, що описують неперервне просторове поширенняпевної характеристики;
 • веб-сервіс опрацювання геопросторових даних WPS для опрацювання геопросторових даних з використанням програм засобів для перетворення, аналізу та моделю-вання даних, розміщених на геопорталі.
Базова карта

В якості базової карти геопорталу можуть бути використані офіційні та неофіційні картографічні ресурси, зокрема наявна можливість відображати такі типи базових карт:

 • Ортофотоплан на територію України,
 • Оглядова карта України
 • Ортофотоплан Planet Scope

Планується реалізувати можливість відображення стилізованої карти на основі даних Основної державної топографічної карти (масштаб 1:50 000).

Сценарії використання (Usecases)

Національний геопортал надає готові сценарії використання наявних даних. Зокрема, станом на липень 2023 року функціонують та доступні для перегляду такі випадки застосування:

 • Території, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані Російською Федерацією
 • Пункти незламності (Діаграма Вороного)
 • Межі земельних ділянок
 • Адміністративно-територіальний устрій
 • Ортофотоплан (Географічні назви)
 • Damaged In UA
 • Наявність матеріалів

Нормативно-технічні документи

Базове законодавство України в сфері національної інфраструктури геопросторових даних складає:

 1. Закон України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних”.
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 за № 812 “Про утворення Ради з національної інфраструктури геопросторових даних”.
 3. Порядок функціонування національної інфраструктури геопросторових даних, затверджений постановою Кабінетом Міністрів від 26 травня 2021 за № 532.
 4. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10 листопада 2021 року № 347 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 січня 2022 р. за № 21/37357 “Про затвердження технічних вимог до геопросторових даних, метаданих і геоінформаційних сервісів національної інфраструктури геопросторових даних, яким затверджені:

 5. Технічні вимоги до метаданих для наборів геопросторових даних і геоінформацій- них сервісів національної інфраструктури геопросторових даних;

 6. Технічні вимоги до специфікацій геопросторових даних національної інфраструктури геопросторових даних;
 7. Технічні вимоги до геоінформаційних сервісів геопорталів національної інфраструктури геопросторових даних;
 8. Технічні вимоги та методи забезпечення інтероперабельності і сумісності наборів геопросторових даних та геоінформаційних сервісів.

Організаційна структура

Адміністратор національного геопорталу

Відповідно до наказу Держгеокадастру від 28.01.2021 № 47 адміністратором національного геопорталу визначено ДП «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» (НДІГК), на яке покладено функції зі створення та підтримання національного геопорталу, бази метаданих, інтегрування геопросторових даних, що надходять від виробників даних.

У межах реалізації інноваційного проекту НДІГК у режимі дослідної експлуатації забезпечено функціонування геопорталу – прототипу національного геопорталу (nsdi.gov.ua). Геопортал надає можливість простого пошуку та вільного доступу користувачів до наборів геопросторових даних, оприлюднених відповідно до законодавства.

В період воєнного стану національний геопортал функціонує в обмеженому режимі з доступом лише для органів місцевого самоврядування та органів центральної влади.

Рада НІГД

Для координації розвитку національної інфраструктури геопросторових даних створена Рада з національної інфраструктури геопросторових даних (далі - Рада НІГД), що складається з представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та фахівців, які мають повноваження та/або досвід діяльності з геопросторовими даними та метаданими.

Держателі даних

На Держателя геопросторових даних покладена відповідальність за достовірність, повноту, точність і актуальність геопросторових даних та метаданих.

Постановою Кабінету Міністрів України “Про порядок функціонування НІГД” сформульовано дев’ять завдань Держателів геопросторових даних для організації виробництва, оновлення та зберігання тематичних геопросторових даних та метаданих, а саме, органи виконавчоївлади, органи місцевого самоврядування та інші держателі даних забезпечують:

 1. розроблення специфікацій геопросторових даних для наборів геопросторових даних;
 2. розміщення специфікацій геопросторових даних в базі даних реєстру специфікацій геопросторових даних НІГД з використанням електронного кабінету національного геопорталу;
 3. створення, використання, оновлення, оприлюднення та виконання інших дій з геопросторовими даними для відповідної галузі, сфери чи території;
 4. створення і оновлення метаданих для наборів тематичних геопросторових даних та їх обов’язкову реєстрацію з використанням електронного кабінету національного геопорталу;
 5. обов’язкове використання наборів базових геопросторових даних при виробництві та оновленні тематичних геопросторових даних і забезпечення ідентифікаційної та координатно-топологічної сумісності тематичних даних з базовими;
 6. актуальність, достовірність, обґрунтованість, повноту, точність, відкритість, інтероперабельність геопросторових даних та метаданих;
 7. створення зберігання та захист геопросторових даних та метаданих в геоінформаційних системах та базах даних, що створюють для виконання повноважень держателів даних
 8. доступ до геопросторових даних та метаданих на своїх офіційних веб-сайтах та/або геопорталах;
 9. інформаційну взаємодію з іншими держателями даних та з адміністратором національного геопорталу, у тому числі з використанням геоінформаційних сервісів геопорталів.

Стандарти

Стандарти географічної інформації належать до ключових компонентів сучасних геоінформаційних технологій та інфраструктур геопросторових даних.

Розвиток національної інфраструктури геопросторових даних висуває нові вимоги до формування цифрових карт, що характеризує перехід від картографічного підходу до геоінформаційного.

Стандартизація в національних інфраструктурах геопросторових даних практично всіх країн ґрунтується на комплексі міжнародних стандартів ISO 19100 – «Географічна інформація/геоматика», що розробляються Технічним комітетом ISO/TC211, та на специфікаціях Open Geospatial Consortium (OGC).

Основні національні стандарти України в сфері географічної інформації:

 1. ДСТУ ISO 19101:2009 Географічна інформація. Еталонна модель
 2. ДСТУ 8774:2018 Географічна інформація. Правила моделювання геопросторових даних

Також створені національні стандарти серії ISO 19100, гармонізовані методом підтвердження.

Корисні посилання

Рекомендуємо ознайомитися із посібником "Основи створення інтероперабельних геопросторових даних" (доступний за посиланням), частина матеріалів даної документації була створена з використанням вказаного посібника.