Теми INSPIRE

Реєстр тем INSPIRE містить усі набори геопросторових даних, які визначені у додатках до Директиви INSPIRE (Директива 2007/2 / ЄС Європейського Парламенту та Ради від 14 березня 2007 року про створення Інфраструктури геопросторової інформації в Європейському Співтоваристві (INSPIRE )). Опис наборів даних базується на версії 3.0 "Визначення тем Додатків та сфери застосування (D 2.3)", що представлена групою розробників специфікацій даних та на подальшому оновленні Тематичними робочими групами INSPIRE (TWG).