Бібліографія

Бібліографія виданої літератури

про Національну інфраструктуру геопросторових даних в Україні


 1. Ю.О.Карпінський, А.А. Лященко. Сучасна інфраструктура просторових даних для геоінформаційногозабезпечення містобудування. - Київ: Інженерна геодезія. - 2000. -  Вип. 44.- С. 126-132
 2. Ю.О. Карпінський,Б.Д. Лепетюк, А.А. Лященко. Формування національної інфраструктури просторовихданих – основа розвитку ГІС в Україні. – Київ.: Матеріали міжнародноїнауково-практичної конференції ГІС-ФОРУМ – 2001.- ГІС – Асоціація України. –С.  8-18
 3. Ю.О. Карпінський, А.А.Лященко. Шляхи становлення національної інфраструктури просторових даних таінтеграції України в світовий геоінформаційний простір. – Ученые запискиТаврического национального университета. Серия: География, 2002.- Т. 15 (54). -№1.- с. 3-11.  
 4. Ю.О.Карпінський, А.А. Лященко, Є.П. Волчко. Стандартизація географічної інформації:міжнародний досвід та шляхи розвитку в Україні. - Київ.: Вісник геодезії такартографії. – 2002.- №3(26).- С. 32-38.
 5. Ю.О. Карпінський, А.А.Лященко. Інфраструктура геопросторових даних: принципи та методика формуваннябазового набору геопросторових даних. – Вісник Криворізького технічногоуніверситету: Збірник наукових праць. - 2004.- Вип..3.- с. 72 – 77.
 6. Ю.О. Карпінський, А.А.Лященко. Концептуальні засади створення національної інфраструктуригеопросторових даних України. – Львів.: Сучасні досягнення геодезичної науки тавиробництва. – Збірник наукових праць Західного Геодезичного Товариства. –Видавництво Національного університету “Львівська політехніка” 2005. – С.295-301
 7. Ю.О. Карпінський, А.А.Лященко. Аналіз міжнародного досвіду створення інфраструктури геопросторовихданих – Львів.: Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. –Збірникнаукових праць Західного Геодезичного Товариства. – Видавництво Національногоуніверситету “Львівська політехніка”, випуск 1(11).- 2006. – С. 151-164
 8. Ю.О. Карпінський, А.А.Лященко. Стратегія формування інфраструктури геопросторових даних України(УкрНІГД) – Київ. Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції. ГІС– форум 2006. Випуск 6.-с. 15-24
 9. Ю.О. Карпінський,А.А. Лященко. Стратегія формування національної інфраструктури геопросторовихданих в Україні – К.:НДІГК, 2006.- 108.: іл..- (Сер. “Геодезія, картографія,кадастр”
 10. Ю.О. Карпінський, А.А.Лященко. Про концепцію формування національної інфраструктури геопросторовихданих в Україні. – Львів.: Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва.– Збірник наукових праць Західного Геодезичного Товариства. – ВидавництвоНаціонального університету “Львівська політехніка”, випуск ІІ(12).- 2006. – С.31-38
 11. Ю.О. Карпінський,А.А. Лященко.  Еталонна модель –основоположний стандарт комплексу ISO “Географічнаінформація / Геоматика”. - Київ. Матеріали VIміжнародної науково-практичної конференції. ГІС – форум 2006. Випуск 6.-с.24-28
 12. Ю.О. Карпінський, А.А.Лященко. Національна інфраструктура геопросторових даних. – Державнакартографо-геодезична служба України (1991-2000) / За ред..Р.І. Сосси – К.:НДІГК, 2006. -376с.: іл. С.200-220
 13. Ю.О. Карпінський, А.А.Лященко. Національна інфраструктура геопросторових даних в Україні. – Київ.: Матеріалиміжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми створення іефективного використання єдиного геоінформаційного простору України припідготовці і прийнятті управлінських рішень. Інститут проблем національноїбезпеки.-12-13 грудня 2007.- с.9-13”
 14. Ю.О. Карпінський, А.А.Лященко. Геоінформаційні стандарти для інфраструктури геопросторових даних. – Київ.:Матеріалиміжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми створення іефективного використання єдиного геоінформаційного простору України припідготовці і прийнятті управлінських рішень. Інститут проблем національноїбезпеки.-12-13 грудня 2007.- с14-17”
 15. Ю.О. Карпінський, А.А.Лященко. Про формування Національної інфраструктури геопросторових даних вУкраїні. – Географія в інформаційному суспільстві. Зб. Наук. Праць. У 4-х тт..– К.: ВГЛ Обрії, 2008. – Т. 1 – с. 72-80 
 16. Ю.О. Карпінський, А.А.Лященко. Законодавче забезпечення національної інфраструктури геопросторових даних.– Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку.: Збірникнаукових праць / -К.:ДНВП “Картографія”, 2008.- Вип. 3.- с.79-8456
 17. Ю. О. Карпінський,А.А. Лященко. Топографічне картографування в національній інфраструктурі геопросторовихданих. – Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку.:Збірник наукових праць / -К.:ДНВП “Картографія”, 2008.- Вип. 3.- с.52-60
 18. Ю. О. Карпінський,А.А. Лященко.  Географічна інформація:еталонна модель-перший основоположний національний стандарт, гармонізований зміжнародними стандартами серії  ISO19100. - Львів.: Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва.  – Збірник наукових праць ЗахідногоГеодезичного Товариства. – Видавництво Національного університету “Львівськаполітехніка”, випуск І(19).- 2010. – c. 198-203
 19. Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко, Р.В.Рунец. Еталонна модель бази топографічних даних. – Київ: Вісник геодезії такартографії. 2010.- №2(65).- с. 28-36
 20. Ю.О. Карпінський, А.А.Лященко. Від інфраструктури картографічного виробництва до інфраструктуригеопросторових даних. – Розвиток тематичної складової інфраструктуригеопросторових даних в Україні. Збірник наукових праць. Інститут Географії НАНУ– Київ.-  2011.- с. 39 - 61
 21. Заєць І.М., Ю.О. Карпінський,А.А. Лященко. Укргеодезкартографія на шляху від інфраструктури картографічноговиробництва до інфраструктури геопросторових даних. – Київ.: Вісник геодезії такартографії. 2011.- №5(74).- с. 4-11
 22. Ю.О. Карпінський,А.А. Лященко. Мережа геопорталів національної інфраструктури геопросторовихданих. - Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку.:Збірник наукових праць / -К.:ДНВП “Картографія”, 2012.- Вип. 5.- с.70-74
 23. Ю.О.Карпінський, А.А. Лященко.  М.В.Горковчук. Концептуальні засади оцінювання та забезпечення якостігеопросторових даних. - Київ.: Вісник геодезії та картографії. 2012.- №4(79).-с. 33-42
 24. Ю. О. Карпінський А. А. Лященко Стратегія формування національної інфраструктури геопросторових даних в Україні Серія наукових праць: Геодезія, картографія, кадастр. УДК 528,ISBN 966E95853E9E2,Укргеодезкартографія, 2006, Київ