Сервіс валідації метаданих

 

Валідатор  метаданих відповідає за перевірку відповідності метаданих стандартам та нормам законодавства. З метою забезпечення узгодженості метаданих з цими стандартами.

  • EN ISO 19115: 2005
  • EN ISO 19119: 2006
  • ISO / TS 19139: 2007
  • Правила впровадження INSPIRE: версія 1.2
  • Національні технічні регламенти та стандарти

Ці стандарти ISO визначають елементи метаданих, необхідні для опису наборів та послуг просторових даних. Валідатор метаданих - це веб-додаток, доступний для широкого загалу для всіх користувачів.


[результат]